Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)

Neuro Linguïstisch Programmeren, is in feite helemaal niets bijzonders. Net zoals een vliegtuig helemaal niets bijzonders is. Het ziet er uit als een machine op wielen.

Het wordt pas heel bijzonder als je een vliegtuig leert besturen en er voor de eerste keer de lucht mee ingaat. Het schijnbaar onmogelijke wordt dan mogelijk.

De zwaartekracht wordt overwonnen en jouw bijna immobiele lichaam verplaatst zich met een onvoorstelbare snelheid.

Het eenvoudige basis principe van NLP is, dat het onderbewustzijn verbindingen maakt tussen wat het waarneemt via de zintuigen zien (Visueel), horen (Auditief), voelen (Kinetisch), ruiken (Olfactorisch) en proeven (Gustatief).

Zo kan het zien van een zwarte onweerswolk in de verte bij de ene angst oproept en bij de andere een gevoel van opwinding en blijde verwachting om prachtige bliksemschichten te zullen zien.

De angst of de opwinding zijn dus duidelijk NIET veroorzaakt door de zwarte wolk.

De emotie ontstaat door de verbinding die het zien en horen van de donder ooit heeft gemaakt. De ene heeft een verbinding gemaakt met een gevoel van angst, de andere met een gevoel van opwinding.

Met de kennis die je opdoet over hoe je eigen interne ervaringssysteem werkt, leer je beter met jezelf communiceren en daardoor ook met een ander. Je leert communiceren door op een andere manier te luisteren naar wat een ander te vertellen heeft en de feedback die je ontvangt in die communicatie weer te verwerken in je eigen communicatie.