Feedback geven

Feedback is een boodschap over het gedrag of de prestaties van een ander.

Feedback is onmisbaar als je met anderen samenwerkt. Je moet zo nu en dan kunnen zeggen dat het werk van de ander niet in orde is, of juist heel erg goed is.

Je stuurt elkaar bij door commentaar te geven.

Wie feedback geeft, kan ook feedback terug verwachten.

Dat is soms onprettig, maar je leert ermee leven, als iedereen zich aan de regels houdt.